Pokládka kabelů NN, VN a VO, připrava půdy pro usazení trafostanic.