Přípravné práce staveb a výkopové práce. Zakládání staveb, základy veřejného osvětlení. Terénní úpravy a příprava pro usazení trafostanic. Pokládka dlažby.