Dovoz a odvoz sypkého materiálu jako písek, kámen, štěrk a sutiny.